Ptt posta

Turkije Post

Nationale Postdienst van Turkije

ptt.gov.tr/ptt

Turkije Post pakket en zending volgen

Ptt posta

Het Algemeen Directoraat van PTT, die in 1954 een staats economische onderneming werd geworden, is in 1984 door de decreetwet nr. 233 betreffende de reorganisatie van de staatsbedrijven in de status van het Staats Economisch Instituut (SEE) overgedragen. Door de wet gedateerd 18.06.1994 en nr. 4000, werd de Algemene Directie van PTT geherstructureerd en verdeeld in twee, zoals de Algemene Directie van Posten en Turk Telecom Coop. , en de Algemene Directie van Posten is sinds 24.04.1995 onafhankelijk van de dienstverlening begonnen. De naam van Onze Administratie, die het "Algemeen Directoraat van Berichten" was, werd gewijzigd als "Het Algemeen Directoraat Post- en Telegraaforganisatie (PTT)" in het kader van artikel 24 van de wet nr. 4502, die in werking is getreden door te worden gepubliceerd in de officiële krant genummerd 23948, gedateerd 29.01.2000.

Met Pakketapp kunt u de Turkije Post lading volgen, evenals alle verzendingen vanuit China, Hong Kong, Singapore, Maleisië.

Download ParcelsApp voor iPhone of Android om altijd te weten waar uw pakketten zijn en druk op meldingen wanneer pakketvolgorde verandert.

Turkije Post pakketstatussen

Staat Omschrijving
Sipariþ Hazýrlanma Aþamasýnda/Item Is Pre-advised
Gönderi Yurtdýþýna Sevk Edildi/Item Forwarded to Destination Country
Kabul Edildi
The item was forwarded to the destination country
Receive item at office of exchange
Send item to customs
PTT Ýþyerine Geldi
PTT Ýþyerine Sevk Edildi
Send item to domestic location
Send item abroad
Posta Teslim Bordrosu Mübadele Servisine Geldi
Yurtdýþý Kabul Geliþ Kaydý Yapýldý
Receive item at delivery office
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No
Teslim Edildi
Receive item from customer
Deliver item
Gümrükten Çýktý
Torba Geliþ Kaydý Yapýldý
ÝSTANBUL KÝM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
ANADOLU YAK.KÝM. Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
ANKARA KARGO ÝÞL.MER Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Unsuccessful item delivery attempt
Gümrüðe Sevk Edildi
Torbaya Eklendi
PTT Ýþyerinde Bekliyor
ANTALYA P.Ý.M Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Alýcý Merkez Torbayý Açtý
Teslim Ýptal Edildi
Zimmet Alýndý
Torba Kapandý
Depodan Gönderi Çýkartýldý
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40096605
ÝZMÝR KARGO ÝÞL.MRK. Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Teslim Edilemedi
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40051686
ANTALYA P.Ý.M Merkezine Sevk ??lemi Gerçekle?ti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40101487
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40090948
Gönderi, PTT tarafýndan teslim alýndý
Cihet Hazýrlama Listesine Eklendi
LÜLEBURGAZ PÝDM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
ÝADE-Aranýlmadý
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40050840
Gönderi bekletiliyor
ANKARA KARGO ÝÞL.MER Merkezine Sevk ??lemi Gerçekle?ti
Item was uplifted to flight to destination country
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40109861
Köy Daðýtýmýna Tabi Bekliyor
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40086260
Cihetten Gönderi Çýkarýldý
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40114283
Gönderinin gümrük muayenesi gerçekleþtiriliyor
TRABZON P.Ý.D.M Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40113076
MERSÝN P.Ý.M Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40083832
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40108266
PTB'den Çýkarýldý
Item arrived to destination country
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40102846
AFYONKARAHÝSAR PÝDM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40086263
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40087701
Transit Torba Torbaya Eklendi
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40104265
Alýcý adresi yanlýþ veya eksik
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40104528
Torbadan Çýkarýldý
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40112661
DENÝZLÝ PÝDM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40101357
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40114660
ERZURUM P.Ý.D.M Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Gönderi teslim alýndý
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:18216
AYDIN DTM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Gönderi, geri iade edildi. Lütfen PTT ile temasa geçiniz
SAKARYA PÝM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
BURSA P.Ý.M Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Send item out of sorting centre
Sipari? Sevk Edilmek ?çin Haz?r/Item Is Ready for Ship
GAZÝANTEP P.Ý.M Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:7
ADANA P.Ý.M Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Gümrükte Tutuluyor
Taþýma gerçekleþiyor
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40106277
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40083284
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40108631
MEVLANA P.Ý.M. Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40096604
ANTAKYA DTM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
SÝVAS P.Ý.M Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Gönderi Yurtd???na Sevk Edildi/Item Forwarded to Destination Country
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40102818
SERÝK Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40097143
Taþýma tamamlandý
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40109860
ÝZMÝT DAÐITIM VE TOPLAMA MERKEZÝ Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40057520
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40104517
ELAZIÐ DTM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40100707
ÝSTANBUL KÝM Merkezine Sevk ??lemi Gerçekle?ti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40097294
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40111609
ÝSTANBUL UKÝM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40086851
Daðýtým noktasýnda
ALTINORDU Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
MANÝSA DTM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40096322
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40109454
ÜZÜMLÜ Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
ÝADE-Kabul Edilmedi
SAMSUN 75.YIL PÝM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Sipari? Haz?rlanma A?amas?nda/Item Is Pre-advised
Torbadan Alìndì
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40108259
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40109447
MENTEÞE Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40107432
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40102832
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40097936
Gönderi bir sonraki operasyonel iþlem için yönlendirildi
Item is at agent werehouse
Receive item at collection point for pick-up
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40103042
KAYSERÝ P.Ý.D.M Merkezine Sevk ??lemi Gerçekle?ti
Rota belirleniyor
Sistemden Çýkartýldý
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40101570
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40111202
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40071520
Sipariþ Sevk Edilmek Ýçin Hazýr/Item Is Ready for Ship
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40049894
Gönderi Hizmet Merkezinden ayrýldý
Item departed from origin
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40083407
Return item from customs
ÝZMÝR KARGO DAÐ.MRK. Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40106285
ÝADE-Adres Yetersiz
ÝST.ULUSLARARASI PÝM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:5421
Update item
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40097252
ÝADE-Ýthali Yasak
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:15811
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40056905
Remove item from bag
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40056766
Zimmet Edildi
MAHMUTLAR Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
ÝZMÝT DAÐITIM VE TOPLAMA MERKEZÝ Merkezine Sevk ??lemi Gerçekle?ti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40104516
BAÞAKÞEHÝR KARGO DTM Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40097108
GÖLBAÞI-ADI. Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40100727
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40086440
AÐRI Merkezine Sevk Ýþlemi Gerçekleþti
Daðýtýcýya Verildi-Cihet No:40113635
Delivered
Depart for delivery to addressee
Forwarded. de Unidade de Logistica Integrada em CURITIBA / PR para Unidade Operacional em Brasil - Liberado sem Tributacao RFB / BR
Objeto encaminhado,de Unidade de Logística Integrada em CURITIBA / PR para Unidade Operacional em Brasil - Liberado sem Tributação RFB / BR
Received by the Brazil Post. Object subject to inspection and delay on delivery
Receive item at office of exchange (Inb)
Objeto recebido pelos Correios do Brasil
Received by the Brazil Post,Object subject to inspection and delay on delivery
Item arrived to destination country.
Item was uplifted to flight to destination country.
Forwarded. de Pais em TURQUIA / para Pacs em BRASIL / BR
Posted
The item was forwarded to the destination country (Otb)
Accepted
Objeto encaminhado,de País em TURQUIA / para País em BRASIL / BR
Objeto postado
Item is at agent warehouse
Item Is Ready for Ship
Item Forwarded to Destination Country
Despatched from yanwen sorting center.
Process completed in yanwen sorting center.
Acceptance.
The item information was created by the seller.
Item Is Pre-advised